Kto projektuje organizację ruchu?

Organizacja ruchu to rozwiązania mające na celu efektywne i jednocześnie bezpieczne przemieszczanie się zarówno pojazdów, jak i pieszych po drogach, za które odpowiedzialne są organy zarządzające daną drogą. Zależnie od statusu drogi, może być to prezydent miasta, wojewoda, starosta lub też Zarząd Dróg Wojewódzkich, bądź też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ale to nie urzędnicy projektują organizację ruchu drogowego. Robią to architekci o odpowiedniej specjalizacji.

Projekt organizacji ruchu Warszawa uwzględnić musi między innymi oznakowanie pionowe i poziome, sygnalizację świetlną oraz wszelkie urządzenia odpowiadające za bezpieczeństwo ruchu. Jest to dokumentacja techniczna, która zawiera gotowe wytyczne w kwestii formy organizacji ruchu oraz samej geometrii drogi.

Zanim jednak rozpoczną projektowanie, muszą zostać przeprowadzone badania odnośnie intensywności ruchu wszelkich pojazdów oraz analizy jakichkolwiek ewentualnych zagrożeń mogących wystąpić w opiniowanym odcinku drogi. Projektanci muszą być specjalistami z doświadczeniem, wiedzą i kompetencją w konkretnym zakresie. Firmy projektowe muszą działać zgodnie ze specyfikacjami, które zawarte zostały w rozporządzeniach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministra Infrastruktury oraz w ustawie Prawa o ruchu drogowym i w lokalnych przepisach.

Istnieją trzy typy projektów organizacji ruchu: projekt stałej lub czasowej organizacji ruchu, a także uproszczony projekt organizacji ruchu. Ich dokumentacja techniczna musi spełniać określone ściśle wymogi formalne. Zawierać powinna między innymi opis techniczny i plan z zaznaczeniem drogi, której dokument dotyczy. Dołączyć należy również plan sytuacyjny z uwzględnioną lokalizacją znaków drogowych (zarówno już istniejących, dopiero projektowanych, jak i właśnie usuwanych), sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń służących bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Architekci w przygotowaniu projektu uwzględnić muszą przepustowość drogi, ewentualne zagrożenia, a do tego powinni zaproponować program sygnalizacji. Dodają także przewidywany przez nich termin na wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Ale stworzenie projektu i jego zatwierdzenie to dopiero początek. Prawdziwym wyzwaniem może stać się wprowadzenie go w życie.

Możesz również polubić…